Khúc Khích Bành Thanh Bần

Thật - Giả nguồn tin trên TN.COM?

Gửi ông Trần Nhương về bài “Thủ tướng Nhật Bản không nhận lương vì sự cố hạt nhân” Mục Tin và Văn

     Bành Thanh Bần

Đọc tin   tôi bỗng “hãi hùng”

Tự nhiên nảy một “lão khùng” thế ư?

Chê tiền - có hoạ thậm ngu

Một tháng hai chục ngàn Đô ít gì?

Tự dưng đem của đổ đi

Là lương thủ tướng - “nô tì” của dân

(Đành rằng sự cố hạt nhân

Gây cho nước Nhật muôn phần lao đao…)

 

 Ông Lùn - Tâm Đức lại Cao

Thương dân tình có tình nào nặng  hơn?

 

Thật- Giả?

Xin hỏi Trần Nhương:

- Khen Tướng

- Khích Tướng…

           Ẩm ương…

                Có mà…

Ngày 11/5/2011

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'18418','ci71ucftiatvnf9205m2ofiai0','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-17 06:16:09','/a297723/khuc-khich-banh-thanh-ban.html')